ATÍPIC BILLARS

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), així com a la normativa espanyola vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa els usuaris de la següent política de privadesa:

Responsable del Tractament:
– Denominació Social: Atipic Billar S.L
– CIF: B17919770
– Domicili Social: C/ Torre Sant Joan, 4, 17007 Girona

Contacte:

– Correu Electrònic: info@atipicbillars.com

Finalitat del Tractament:
1. Les dades personals demanades a través d’aquest lloc web seran tractades amb la finalitat de gestionar i respondre a les consultes, sol·licituds o serveis sol·licitats pels usuaris.
2. En cas que es proporcioni consentiment exprés, les dades també poden ser utilitzades per a l’enviament d’informació comercial i promocional sobre productes i serveis relacionats amb Atipic Billar S.L.

Legitimació:
1. La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’usuari atorgat en acceptar aquesta política de privadesa.
2. En cas que l’usuari no proporcioni les dades necessàries o en retiri el consentiment, Atipic Billar S.L no podrà gestionar adequadament les sol·licituds o serveis sol·licitats.

Destinataris:
1. Les dades no seran cedides ni comunicades a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari.

Drets dels Usuaris:
1. Els usuaris tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seves dades personals, així com a la seva portabilitat.
2. Aquests drets es poden exercir mitjançant sol·licitud escrita adreçada a l’adreça de correu electrònic [Ingressar adreça de correu electrònic].

Conservació de les Dades:
1. Les dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides, llevat que l’usuari sol·licite la supressió.

Seguretat:
Atipic Billar S.L adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

Atipic Billar S.L es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, aquesta política de privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

Cookies:
1. Aquest lloc web utilitza cookies per millorar lexperiència de navegació de lusuari. En continuar navegant, l’usuari accepta l’ús d’aquestes galetes.
2. L’usuari pot configurar el navegador perquè li notifiqui i rebutgi la instal·lació de cookies, encara que això pot afectar el funcionament d’algunes parts del lloc web.

Enllaços a Tercers:
1. Aquest lloc web pot contenir enllaços a llocs de tercers. Atipic Billar S.L no es fa responsable de les pràctiques de privadesa ni del contingut d’aquests llocs. Es recomana revisar les polítiques de privadesa d’aquests llocs abans de proporcionar qualsevol informació personal.

Menors d’Edat:
1. Aquest lloc web no s’adreça a menors d’edat. Si sou menors de 18 anys, no proporcioneu informació personal a través d’aquest lloc sense el consentiment dels vostres pares o tutors legals.

Canvis a la Política de Privadesa:
1. Atipic Billar S.L es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a canvis legislatius oa les seves pròpies pràctiques de recopilació i ús de dades.
2. Es recomana als usuaris revisar periòdicament aquesta pàgina per estar informats sobre qualsevol canvi.

Contacte:
Per a qualsevol pregunta o inquietud relacionada amb aquesta política de privadesa, els usuaris poden posar-se en contacte amb Atipic Billar S.L a través de l’adreça de correu electrònic [Ingressar adreça de correu electrònic].

Data d’última actualització: 05/03/2024

En utilitzar aquest lloc web, l’usuari manifesta el seu consentiment a aquesta política de privadesa.

Transferències Internacionals de Dades:
1. En cas que sigui necessari transferir dades personals a destinataris ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu, s’ha de garantir un nivell adequat de protecció de les dades d’acord amb la normativa aplicable.

Ús de Formularis i Camps de Dades:
1. L’emplenament de formularis presents al lloc web és voluntària, i les dades proporcionades s’utilitzaran exclusivament per a la finalitat indicada al mateix formulari.
2. En enviar la informació a través dels formularis, l’usuari garanteix la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades proporcionades.

Confidencialitat:
1. Atipic Billar S.L garanteix la confidencialitat de les dades personals i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Denúncia davant l’Autoritat de Control:
1. Els usuaris tenen dret a presentar una denúncia davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si consideren que el tractament de les dades personals no s’ajusta a la normativa vigent.

Normativa Aplicable:
1. Aquesta política de privadesa es regeix per la legislació espanyola i pel Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

Data d’última actualització: 05/03/2024

Atipic Billar S.L es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, aquesta política de privadesa per adaptar-la a novetats legislatives, jurisprudencials oa les seves pròpies pràctiques de tractament de dades. Es recomana als usuaris revisar periòdicament aquesta pàgina per estar informats sobre qualsevol canvi.

Consentiment:
1. En utilitzar aquest lloc web i proporcionar dades personals, l’usuari consenteix el tractament d’aquestes dades d’acord amb els termes descrits en aquesta política de privadesa.
2. L’usuari té dret a retirar-ne el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Comunicacions Comercials:
1. En cas dhaver atorgat consentiment exprés, Atipic Billar S.L podrà enviar comunicacions comercials per mitjans electrònics sobre productes, serveis, ofertes i novetats relacionades amb lactivitat de lempresa.
2. L’usuari pot revocar el consentiment per rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, a través dels mitjans proporcionats per fer-ho.

Notificació de Bretxes de Seguretat:
1. En cas de produir-se una violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua, alteració, divulgació no autoritzada o accés no autoritzat a dades personals, Atipic Billar S.L notificarà a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i als usuaris afectats, als termes establerts per la normativa vigent.

Documentació de Compliment:
1. Atipic Billar S.L compta amb la documentació necessària per acreditar el compliment de la normativa de protecció de dades, estant a disposició de les autoritats competents i dels usuaris que ho requereixin.

 

Atipic Billar S.L agraeix la confiança dipositada pels usuaris en proporcionar les dades personals i es compromet a tractar-les amb la màxima responsabilitat i confidencialitat.